Ad1Ad2Ad23Ad4Ad5Ad6Ad7

NHÂN SỰ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ chức danh

Nhiệm vụ được giao

1

Cáp Thanh Tùng

ĐT: 0912.735.670

Email: capthanhtung@dhsptn.edu.vn

Giám đốc Trung tâm

* Phụ trách chung các hoạt động của Trung tâm Thông tin Thư viện:

+ Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

+ Đảm nhận công tác phân công và quản lý lao động, thi đua, khen thưởng, sáng kiến của đơn vị.

+ Quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT của Trung tâm.

+ Tham mưu, đề xuất với nhà trường các chính sách phát triển về CNTT và Thư viện.

+ Chỉ đạo các hoạt động dịch vụ của Thư viện.

+ Theo dõi hoạt động của các dự án CNTT…

2

Phạm Đức Hậu

ĐT: 0915.363.226

Email: hauphamduc@dhsptn.edu.vn

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện

* Phó giám đốc Trung tâm tin học miền núi

* Phó Giám đốc Trung tâm TT-TV:

+ Theo dõi đề án chuẩn CNTT của cán bộ giảng viên và sinh viên (IC3)

+ Quản lý giám sát hoạt động của nhóm các phòng thực hành vi tính (B3).

+ Tham gia một số dự án liên quan tới lĩnh vực CNTT.

3

Phạm Thị Minh Nguyệt

ĐT: 0938.416.493

Email: phamminhnguyet@dhsptn.edu.vn

Trợ lý Giám đốc - Phụ trách Thư viện

* Phụ trách quản lý công tác chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

+ Bổ sung tài liệu.

+ Xử lý tài liệu (Phân loại, biên mục, hồi cố…)

+ Tổ chức bộ máy tra cứu.

* Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc 

+ Tổ chức các phương thức phục vụ bạn đọc.

+ Tổ chức các lớp HD tra cứu & nội quy thư viện cho cán bộ sinh viên.

+ Thông báo thu hồi tài liệu.

+ Kế hoạch kiểm kê, thống kê tài sản theo định kỳ.

+ Tu bổ tài liệu.

+ Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc, tố chức hội nghị bạn đọc.

* Phụ trách về cơ sở vật chất thư viện. Thống kê, báo cáo hàng tuần các hoạt động của thư viện.

* Triển khai nhiệm vụ và báo cáo số liệu theo yêu cầu chuyên môn của Trung tâm Học liệu – ĐHTN.

4

Lê Quang Đạt

ĐT: 0963.907.555

Email: lequangdat@dhsptn.edu.vn

Thạc sĩ. Chuyên viên CNTT, quản trị mạng Thư viện

* Quản lý toàn bộ hệ thống mạng nội bộ nhà Thư viện.

* Quản lý phòng máy chủ (Server ILIB,OPAC); Backup dữ liệu phần mềm iLib

* Khắc phục sự cố máy tính và phần mềm các tầng 3, 4, 5 nhà Thư viện.

* Quản lý hệ thống Wifi toàn nhà Thư viện.

* Nghiên cứu phát triển E-Learning. Triển khai các phần mềm mô phỏng thí nghiệm, các phần mềm hỗ trợ dạy học.

* Quản lý phòng tự học của sinh viên 404 (Thư viện)

* Nghiên cứu, đề xuất, triển khai nâng cấp phần mềm quản lý Thư viện. Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện điện tử.

5

Trần Minh Thắng

ĐT: 0936.903.498

Email: tranthang@dhsptn.edu.vn

Chuyên viên CNTT

* Đảm bảo hoạt động bình thường của toàn bộ thiết bị CNTT tại tầng 1,2 nhà Thư viện (bao gồm các máy OPAC, các máy nghiệp vụ, máy in…).

* Vệ sinh hệ thống máy OPAC tầng 1.

* Làm thẻ và quản lý danh sách toàn bộ độc giả.

* Quản lý hệ thống Camera an ninh nhà Thư viện.

* Quản lý độc giả ra/vào thư viện.

* Hỗ trợ nghiệp vụ thư viện khi có yêu cầu đặc biệt.

* Tham gia nghiên cứu lập trình và phát triển phần mềm theo yêu cầu cụ thể của giám đốc trung tâm

6

Trần Quang Duy

ĐT: 0963.266.293

Email: tranquangduy@dhsptn.edu.vn

Kỹ Thuật viên CNTT, nhân viên phòng internet

* Quản lý phòng tra cứu internet (phòng 405)

+ Đảm bảo 102 điểm mạng hoạt động bình thường. Bảo trì, sửa chữa máy tính đảm bảo 100% máy đáp ứng yêu cầu.

+ Vệ sinh phòng máy

+ Cài đặt, nâng cấp phần mềm theo yêu cầu giảng dạy, hỗ trợ sinh viên thực hành.

+ Hàng tuần, báo cáo thống kê số liệu về tình hình phục vụ của phòng Internet.

* Tham gia hoạt động dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

7

Phùng Thị Hồng Dung

ĐT: 01682.824.695

Email: phungthihongdung@dhsptn.edu.vn

Chuyên viên CNTT

* Quản lý website thư viện

* Quản trị tin, quản lý Website trường.

* Quản lý hệ thống Mysite, phần mềm Quản lý văn bản

* Quản lý hệ thống địa chỉ Email toàn trường

* Tiếp nhận và xử lý công văn đi, đến. Thực hiện các công việc văn phòng do giám đốc Trung tâm giao.

8

Lê Thị Chi

ĐT: 0973.643.024

Email: lethichi@dhsptn.edu.vn

Thư viện viên, Thủ thư kho LV-LA

* Quản lý Kho Luận văn – luận án - Đề tài nghiên cứu khoa học

+ Phục vụ bạn đọc mượn/ trả tài liệu.

+ Nhận sách của phòng xử lý xếp lên giá.

+ Thực hiện kiểm tra bảo quản kho định kỳ.

+ Hàng tuần, tháng báo cáo thống kê số liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

* Giao nhận báo tạp chí

* Đăng ký cá biệt quản lý đóng tập

* Biên mục bài trích, tạp chí

* Nhận Luận văn, Luận án, đề tài NCKH các cấp.

9

Vương Hồng Hải

ĐT: 0989.159.981

Email: vuonghonghai@dhsptn.edu.vn

Thư viện viên, Thủ thư Kho tự nhiên

Nghỉ thai sản

10

Trịnh Diễm Thúy

ĐT: 0975.870.883

Email: trinhdiemthuy@dhsptn.edu.vn

Thư viện viên, Thủ thư Kho sách Xã hội

* Quản lý Kho sách Xã hội

+ Phục vụ bạn đọc mượn/ trả sách xã hội.

+ Nhận sách của phòng xử lý xếp lên giá.

+ Thực hiện kiểm tra bảo quản kho định kỳ.

+ Hàng tuần, tháng báo cáo thống kê số liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

* Kiểm tra, ký thanh toán cho sinh viên ra trường.

* Theo dõi CSVC tại nhà thư viện

* Các nhiệm vụ của công đoàn bộ phận.

11

Trần Thị Hường

ĐT: 0988.630.174

Email: tranthihuong-thuvien@dhsptn.edu.vn

Thư viện viên Phòng xử lý kỹ thuật

* Quản lý kho sách tự nhiên..

       + Phục vụ bạn đọc mượn/ trả sách tự nhiên

        + Sắp xếp sách bạn đọc trả sau khi kết thúc giờ mượn.

       + Dọn dẹp kho sách, lau dọn giá sách.

        + Nhận sách từ phòng xử lý, phân loại và sắp xếp lên giá.

       + Thực hiện kiểm tra bảo quản kho định kỳ.

        + Hàng tuần, tháng báo cáo thống kê số liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

       *  Vệ sinh máy OPAC tầng 2.

       * Quản lý nhà vệ sinh tầng 2

12

Nguyễn Thị Vân Anh

ĐT: 0976.579.331

Email: nguyenthivananh@dhsptn.edu.vn

Thư viện viên, Phòng xử lý kỹ thuật

* Bổ sung tài liệu: sách mới, luận văn, luận án, đề cương bài giảng, đề tài NCKH

* Hồi cố sách, luận văn, luận án, đề cương bài giảng, đề tài NCKH.

* Xử lý tìm kiếm truy cập, cập nhật dữ liệu.

* In nhãn mã vạch mã môn loại, mục lục, tiêu đề chỉ dẫn các báo cáo liên quan đến biên mục.

13

Lương Thị Thanh Hương

ĐT: 0986.447.969

Email: luongthanhhuong@dhsptn.edu.vn

Thư viện viên, Phụ trách Bộ phận Hỗ trợ bạn đọc và dịch vụ thông tin

* Theo dõi, quản lý các hoạt động phục vụ của các kho XH, TN, ĐM, LV LA.

* Phụ trách bạn đọc theo yêu cầu: Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp và giúp bạn đọc tìm tin;

* Quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của thư viện; Biên soạn thư mục thông báo sách mới.

* Phát triển học liệu. Theo dõi giao nhận tài liệu

* Tổ chức chấm chọn tài liệu, xây dựng dự toán mua sắm sách mới

* Phụ trách liên kết với các thư viện bạn. Giải quyết các vấn đề về dịch vụ thông tin theo yêu cầu của bạn đọc

        * Xử lý các thông tin về bạn đọc (từ đ/c Hiền) và thông tin về học liệu đáp ứng nhu cầu đào tạo (từ đ/c Thủy)

* Công việc quản lý và chuyên môn khác do lãnh đạo trung tâm giao.

14

Phạm Thị Thu Hiền

ĐT: 01695.880.113

Email: phamthuhien@dhsptn.edu.vn

Kỹ thuật viên

       * Quản lý kho đọc mở.

       * Quản lý toàn bộ hệ thống đĩa CD luận văn luận án, đề cương bài giảng, đề tài NCKH. Tiếp cận và tiến tới quản lý toàn bộ việc số hóa luận văn, luận án.

       * Thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi từ bạn đọc(người học), xử lý kết quả bằng phần mềm (SPSS).

15

Đào Thu Thủy

ĐT: 0989.788.594

Email: daothuthuy@dhsptn.edu.vn

Kỹ thuật viên

       *  Hỗ trợ kho sách Xã hội tầng 1:

       + Phục vụ bạn đọc mượn/ trả lài liệu kho xã hội.

        + Nhận sách từ phòng xử lý, phân loại và sắp xếp lên giá.

        + Sắp xếp sách bạn đọc trả sau khi kết thúc giờ mượn.

        + Dọn dẹp kho sách, lau dọn giá sách.

        + Hỗ trợ kiểm tra, ký thanh toán cho Cán bộ nghỉ hưu, Sinh viên ra trường.

       *  Tưới cây tầng 1.

       *  Rà soát với các Khoa, bộ môn…tình hình học liệu đáp ứng nhu cầu người học.

        + Rà soát học liệu với các khoa theo đề cương môn học.

       + Lập danh mục mới (có ký nhận của các khoa).

        + Giải quyết các công việc liên quan tới việc bổ sung học liệu nói trên.

       *  Phối hợp và hỗ trợ đồng chí Hương trong công tác phát triển học liệu của Thư viện.

Các tin khác

Thống kê

86119
  • Tài liệu số: 2119
  • Tổng lượt truy cập: 86119
  • Hôm nay: 49381
  • Hôm qua: 0
  • Tuần này: 49381
  • Tuần trước: 0
  • Tháng này: 72274
  • Tháng trước: 12351
  • Đang online: 199