Ad1Ad2Ad23Ad4Ad5Ad6Ad7

Bộ sưu tập : Vật lý[138]

Xây dựng và sử dụng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần cơ học  ( vật lý đại cương) của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên Xây dựng và sử dụng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần cơ học ( vật lý đại cương) của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên
Tác giả : Bùi Thị Thu Hà
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:19 PM

Vận dụng quan điểm dạy học giải quyết vấn đề dạy học chương Vận dụng quan điểm dạy học giải quyết vấn đề dạy học chương " dòng điện không đổi" vật lí 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực, tự lực cho học sinh miền hải đảo
Tác giả : Đặng Thị Hưng
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:26 PM

Hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức chương Hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức chương " điện học" vật lý 9 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy
Tác giả : Đào Kiên Cường
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:29 PM

Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề vào dạy học một số kiến thức về Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề vào dạy học một số kiến thức về" lượng tử ánh sáng và Laser" vật lí 12
Tác giả : Đỗ Thị Hoa
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:32 PM

Đổi mới phương pháp dạy học chương Đổi mới phương pháp dạy học chương" động lực học hệ chất điểm và động lực học vật rắn" vật lý đại cương theo hướng gắn với kỹ thuật
Tác giả : Hoa NgọcSan
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:37 PM

Tổ chức hoạt động ngoại khóa coa nội dung ứng dụng kỹ thuật về cảm ứng điện vật lý 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh Tổ chức hoạt động ngoại khóa coa nội dung ứng dụng kỹ thuật về cảm ứng điện vật lý 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh
Tác giả : Kiều Thanh Bắc
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:41 PM

Lựa chọn và rèn luyện phương pháp giải bài tập phần cơ học vật lí lớp 10 cho học sinh cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi Lựa chọn và rèn luyện phương pháp giải bài tập phần cơ học vật lí lớp 10 cho học sinh cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi
Tác giả : La Thị Thắng
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:42 PM

Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương " từ trường" - SGK vật lí 11 cơ bản theo hướng phát triển tính tích cực , tự chủ, sáng tạo của học sinh
Tác giả : Lại Thị Hà
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:43 PM

Hướng dẫn học sinh ôn tập phần Hướng dẫn học sinh ôn tập phần " Quang hình học" lật lí 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và bản đồ tư duy
Tác giả : Lại Văn Bắc
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:44 PM

Nghiên cứu vận dụng phương pháp thực nghiệm để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi dạy học một số kiến thức của chương Nghiên cứu vận dụng phương pháp thực nghiệm để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi dạy học một số kiến thức của chương " các định luật bảo toàn" vật lí 10 nâng cao
Tác giả : Lương Bích Vân
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:13:46 PM

Thống kê

86099
  • Tài liệu số: 2119
  • Tổng lượt truy cập: 86099
  • Hôm nay: 49361
  • Hôm qua: 0
  • Tuần này: 49361
  • Tuần trước: 0
  • Tháng này: 72254
  • Tháng trước: 12351
  • Đang online: 179