Ad1Ad2Ad23Ad4Ad5Ad6Ad7

Bộ sưu tập : Toán học[235]

Đánh giá số thành phần liên thông của tập nghiệm bài toán bất đẳng thức biến phân AFFINE hai mục tiêu Đánh giá số thành phần liên thông của tập nghiệm bài toán bất đẳng thức biến phân AFFINE hai mục tiêu
Tác giả : Bế Đình Tiến; Hướng dẫn khoa học: PGS. TS Tạ Duy Phượng
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:10:40 PM

Quan hệ giữa tập nghiệm của đa thức và tập nghiệm của đa thức đạo hàm Quan hệ giữa tập nghiệm của đa thức và tập nghiệm của đa thức đạo hàm
Tác giả : Cao Duy Hùng; Hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Tạ Duy Phượng
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:44 PM

khắc phục khó khăn và sai lầm thường gặp trong giải toán tổ hợp xác suất cho học sinh trung học phổ thông khắc phục khó khăn và sai lầm thường gặp trong giải toán tổ hợp xác suất cho học sinh trung học phổ thông
Tác giả : Đặng Thị Thủy; Hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trung
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:45 PM

Về điều kiện tối ưu cấp cao Về điều kiện tối ưu cấp cao
Tác giả : Đặng Thị Khuyên; Hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Văn Lưu
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:45 PM

Bồi dưỡng năng lực toán học hóa tình  huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học nội dung xác suất thống kê ở trường thpt Bồi dưỡng năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học nội dung xác suất thống kê ở trường thpt
Tác giả : Đào Thị Liễu; Hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Danh Nam
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:46 PM

Xấp xỉ theo dung lượng của hàm chỉnh nhình bởi các hàm hữu tỷ Xấp xỉ theo dung lượng của hàm chỉnh nhình bởi các hàm hữu tỷ
Tác giả : Đinh Công Sơn; Hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Nguyễn Quang Diệu
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:48 PM

Rèn luyện kĩ năng sử dụng biểu thức và biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit ở lớp 12 trường thpt Rèn luyện kĩ năng sử dụng biểu thức và biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit ở lớp 12 trường thpt
Tác giả : Đinh Thị Thái Hà
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:48 PM

Lý thuyết hàm P - ADIC Lý thuyết hàm P - ADIC
Tác giả : Đinh XuânBằng
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:49 PM

F-MÔ ĐUN suy rộng và tập I ĐÊAN nguyên tố liên kết của MÔ ĐUN đối đồng điều địa phương F-MÔ ĐUN suy rộng và tập I ĐÊAN nguyên tố liên kết của MÔ ĐUN đối đồng điều địa phương
Tác giả : Đoàn Thị ThuThảo
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:50 PM

Tính chính quy của hàm Green đa thức với nhiều cực Tính chính quy của hàm Green đa thức với nhiều cực
Tác giả : Đỗ Thị Lan Hương
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:11:50 PM

Thống kê

86121
  • Tài liệu số: 2119
  • Tổng lượt truy cập: 86121
  • Hôm nay: 49383
  • Hôm qua: 0
  • Tuần này: 49383
  • Tuần trước: 0
  • Tháng này: 72276
  • Tháng trước: 12351
  • Đang online: 201