Ad1Ad2Ad23Ad4Ad5Ad6Ad7

Bộ sưu tập : Sinh học[120]

Nghiên cứu cấu trúc sinh khối và tích lũy cacbon của thảm cây bụi tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang tỉnh Tuyên Quang Nghiên cứu cấu trúc sinh khối và tích lũy cacbon của thảm cây bụi tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang tỉnh Tuyên Quang
Tác giả : Bùi Thanh Huyền
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:15:53 PM

Bước đầu nghiên cứu cấu trúc và sinh khối trên mặt đất của một số quần xã thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên khe rỗ, Bắc Giang Bước đầu nghiên cứu cấu trúc và sinh khối trên mặt đất của một số quần xã thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên khe rỗ, Bắc Giang
Tác giả : Đỗ Công Ba
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:15:58 PM

Nghiên cứu khả năng hấp thụ co2 của rừng trồng keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu khả năng hấp thụ co2 của rừng trồng keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Hà Thị Diệu Linh
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:16:02 PM

Nghiên cứu tính đa dạng thực vậtở khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ - Bắc Giang;  đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển Nghiên cứu tính đa dạng thực vậtở khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ - Bắc Giang; đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển
Tác giả : Đỗ Thị Hải Hà
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:16:00 PM

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh dưới tán rừng trồng tại xã Thanh Tương huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang Nghiên cứu đặc điểm tái sinh dưới tán rừng trồng tại xã Thanh Tương huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
Tác giả : Ma A Sim
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:16:17 PM

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của thảm thực vật sau nương rẫy tại xã Ký Phú - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của thảm thực vật sau nương rẫy tại xã Ký Phú - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Nguyễn Thị Thủy
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:16:36 PM

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Tác giả : Trần Thế Hồng
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:16:46 PM

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy - nam định Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy - nam định
Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Thúy
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:16:34 PM

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến khả năng suất và cấu trúc năng suất phần trên và phần dưới đất của cỏ voi ( PENNISETUM PURPUREUM) tại Bá Vân thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến khả năng suất và cấu trúc năng suất phần trên và phần dưới đất của cỏ voi ( PENNISETUM PURPUREUM) tại Bá Vân thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Trần Thị Hà Phương
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:16:48 PM

Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp ALKALOID từ cây dừa cạn Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp ALKALOID từ cây dừa cạn
Tác giả : Trần Thị Thanh Hương
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:16:49 PM

Thống kê

86122
  • Tài liệu số: 2119
  • Tổng lượt truy cập: 86122
  • Hôm nay: 49384
  • Hôm qua: 0
  • Tuần này: 49384
  • Tuần trước: 0
  • Tháng này: 72277
  • Tháng trước: 12351
  • Đang online: 202