Ad1Ad2Ad23Ad4Ad5Ad6Ad7

Bộ sưu tập : Luận án[29]

Phát triển kỹ năng lập kế hoạch học tập cho sinh viên đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ Phát triển kỹ năng lập kế hoạch học tập cho sinh viên đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả : Bùi Ngọc Lâm
Năm XB : 2014 (LA) |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:23:51 PM

Thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng thời kỳ trước năm 1945 Thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng thời kỳ trước năm 1945
Tác giả : Đào Thị Lý
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:30:50 PM

Nghiên cứu sự thay đổi môi trường đất trong quá trình phục hồi thảm thực vật rừng ở một số khu vực tỉnh thái nguyên Nghiên cứu sự thay đổi môi trường đất trong quá trình phục hồi thảm thực vật rừng ở một số khu vực tỉnh thái nguyên
Tác giả : Đinh Thị Phượng
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:30:50 PM

Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật và quá trình phục hồi rừng tự nhiên ở huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật và quá trình phục hồi rừng tự nhiên ở huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
Tác giả : Đỗ Khắc Hùng
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:30:52 PM

Phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm ở các trường cao đẳng miền núi phía bắc Phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm ở các trường cao đẳng miền núi phía bắc
Tác giả : Đoàn Thị Cúc
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:30:53 PM

Phát triển năng lục hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền núi phía bắc trong đào tạo theo học chế tín chỉ Phát triển năng lục hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền núi phía bắc trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả : Hà Mỹ Hạnh
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:30:54 PM

Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010 Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010
Tác giả : Hoàng Thu Thủy
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:30:55 PM

Giáo dục đạo đức công vụ cho học viên trường Chính trị cấp tỉnh khu vực miền núi phía bắc Giáo dục đạo đức công vụ cho học viên trường Chính trị cấp tỉnh khu vực miền núi phía bắc
Tác giả : Hứa Thị Kiều Hoa
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:30:56 PM

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng cho học sinh trung học phổ thông Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng cho học sinh trung học phổ thông
Tác giả : Lê Khoa
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:30:57 PM

Dạy học giáo dục học ở ĐHSP theo tiếp cận năng lực thực hiện Dạy học giáo dục học ở ĐHSP theo tiếp cận năng lực thực hiện
Tác giả : Lê Thùy Linh
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2017 8:31:17 PM

Thống kê

86128
  • Tài liệu số: 2119
  • Tổng lượt truy cập: 86128
  • Hôm nay: 49390
  • Hôm qua: 0
  • Tuần này: 49390
  • Tuần trước: 0
  • Tháng này: 72283
  • Tháng trước: 12351
  • Đang online: 207