Ad1Ad2Ad23Ad4Ad5Ad6Ad7

Bộ sưu tập : Đề cương bài giảng[134]

Ứng dụng CNTT trong dạy học học phần đại cương lịch sử VN Ứng dụng CNTT trong dạy học học phần đại cương lịch sử VN
Tác giả : Âu Sơn Hưng
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:18 PM

Bài toán bao hàm thức tựa biến phân và ứng dụng Bài toán bao hàm thức tựa biến phân và ứng dụng
Tác giả : Bùi Thế Hùng
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:19 PM

Chuyên đề bất đẳng thức Chuyên đề bất đẳng thức
Tác giả : Bùi Thị Hạnh Lâm
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:19 PM

Đề cương môn học vật lý nguyên tử và hạt nhân  (Atomic and Nuclear Physics) Đề cương môn học vật lý nguyên tử và hạt nhân (Atomic and Nuclear Physics)
Tác giả : Bùi Xuân Khuyên
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:19 PM

Giáo trình đại học tổng quan văn học việt nam hiện đại Giáo trình đại học tổng quan văn học việt nam hiện đại
Tác giả : Cao Thị Hảo
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:20 PM

Văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc VN từ 1975 đến nay Văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc VN từ 1975 đến nay
Tác giả : Cao Thị Thu Hoài
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:20 PM

Văn học Phương Tây 2A Văn học Phương Tây 2A
Tác giả : Đặng Quyết Tiến
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:20 PM

Ứng dụng CNTT trong dạy học môn nhiệt học Ứng dụng CNTT trong dạy học môn nhiệt học
Tác giả : Đặng Thị Hương
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:20 PM

Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học
Tác giả : Đặng Thị Lệ Tâm
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:20 PM

Ứng dụng CNTT trong nghiên cứu và giảng dạy đại lý Ứng dụng CNTT trong nghiên cứu và giảng dạy đại lý
Tác giả : Đào Duy Minh
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 02/06/2017 3:37:20 PM

Thống kê

86133
  • Tài liệu số: 2119
  • Tổng lượt truy cập: 86133
  • Hôm nay: 49395
  • Hôm qua: 0
  • Tuần này: 49395
  • Tuần trước: 0
  • Tháng này: 72288
  • Tháng trước: 12351
  • Đang online: 212