Ad1Ad2Ad23Ad4Ad5Ad6Ad7

CƠ CẤU TỔ CHỨC THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

Thư viện trường Đại học Sư Phạm - ĐHTN có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ sau đây:

Bộ phận Xử lý kỹ thuật (BP nguồn tài nguyên thông tin); Bộ phận dịch vụ thông tin (Phục vụ bạn đọc) và Bộ phận Công nghệ thông tin.

Các hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện:  Hoạt động phát triển của Trung Tâm TT-TV; hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài Trung Tâm TT-TV như: Bổ sung, sưu tầm, lựa chọn và xử lý tài liệu, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh vực thư viện;  Biên soạn các bản thư mục và thư mục chuyên đề, xây dựng cơ sở dữ liệu khai thác mạng Internet; tổ chức các kho tự chọn, giới thiệu và triển lãm sách báo phù hợp với điều kiện cụ thể của thư viện nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người đọc; Quản lý thống nhất và phát huy tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin của trường phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa  học và công tác quản lý nhà trường; tham gia vào quá trình triển khai mới và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy tính, mạng máy tính, bổ sung và triển khai các phần mềm ứng dụng và các trang thiết bị công nghệ thông tin, quản trị Website của nhà trường và Trung tâm TT-TV.

Mục tiêu quản lý nhằm thay đổi hoạt động của tổ chức, trạng thái hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động. Vậy mục tiêu quản lý hoạt động thông tin - thư viện là nhằm thay đổi hoạt động thông tin - thư viện vận hành hệ thống thông tin - thư viện thông qua tác động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, vốn tài liệu để điều hành các hoạt động có lợi cho hoạt động thông tin - thư viện và đạt được những mục tiêu hoạt động thông tin - thư viện đặt ra.

Các tin khác

Thống kê

86093
  • Tài liệu số: 2119
  • Tổng lượt truy cập: 86093
  • Hôm nay: 49355
  • Hôm qua: 0
  • Tuần này: 49355
  • Tuần trước: 0
  • Tháng này: 72248
  • Tháng trước: 12351
  • Đang online: 173